t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

WSPARCIE PRAWNE DLA STARTUPÓW

PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła szóstą edycję konkursu „Wsparcie prawne dla startupów”.

Prawnicy z SMW Legal Stolarski i Współpracownicy pomogą młodym przedsiębiorcom z całej Polski w przygotowaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych, ocenie ryzyk prawnych, analizie i procedowaniu umów z kontrahentami. 

Celem programu jest sfinansowanie kosztów doradztwa prawnego wspierającego startupy w zakresie współpracy z inwestorami oraz kontrahentami. Kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w programie może wynieść do 22 tys. zł.

– Dobrze przygotowana współpraca z inwestorem stanowi często o sukcesie całego startupowego przedsięwzięcia. PARP, tym razem z pulą środków zwiększoną do 2 mln zł, po raz kolejny umożliwia startupom np. przeprowadzenie analizy legal due-diligence, czyli badania sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstwa jeszcze przed rozpoczęciem rozmów z Aniołem Biznesu czy funduszem Venture Capital. Zakres pomocy obejmuje również ustalenie kluczowych ryzyk, określenie optymalnej sytuacji prawnej startupu, a w konsekwencji także wprowadzenie niezbędnych zmian. Takie profesjonalne doradztwo na wczesnym etapie procesu inwestorskiego istotnie zwiększa szanse startupu na korzystne warunki pozyskania kapitału – podkreśla Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

O wsparcie świadczone przez wyłonione przez PARP kancelarie mogą ubiegać się startupy, czyli mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat. Istotnym warunkiem udziału w programie jest dysponowanie listem intencyjnym od inwestora, który potwierdzi zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem współpracy z danym startupem.  

Nabór wniosków rusza już 12 lipca i potrwa do 3 sierpnia 2022 r.

Informacje o programie dostępne są na https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-prawne-dla-start-upow

następny artykuł