t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZMIANY DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNYCH HULAJNÓG

STATUS PRAWNY HULAJNÓG ELEKTRYCZNYCH

Od 20 maja 2021 r. wchodzą w życie przepisy regulujące status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO) np. elektrycznych deskorolek.  Przepisy określają takie zagadnienia jak: warunki techniczne określone dla e-hulajnóg oraz ograniczenia w poruszaniu się tymi pojazdami.

Ustawa wymienia szereg zabronionych czynności z użyciem e-hulajnóg oraz UTO. Został wprowadzony m. in. zakaz poruszania się tymi pojazdami po jezdni, na której dopuszczalna jest większa prędkość niż 30 km/h. Zakazano poruszania się pojazdami przez osoby nietrzeźwe oraz przewożenia innych osób, zwierząt lub przedmiotów.

Uregulowany został również zakaz pozostawiania pojazdów na chodniku, w inny sposób niż równolegle do zewnętrznej krawędzi chodnika.

Ustawa zawiera również szereg przepisów dotyczących prędkości z jaką można się poruszać wymienionymi pojazdami. Prędkość maksymalna w przypadku poruszania się drogami dla rowerów wynosi 20 km/h. Ten sam limit prędkości obowiązuje na jezdniach, na których limit prędkości dla pozostałych pojazdów wynosi 30 km/h.

Poruszanie się po chodnikach jest dozwolone przez ustawę jedynie w wypadku braku drogi rowerowej wyznaczonej wzdłuż jezdni oraz limitu prędkości na jezdni przekraczającego 30 km/h.  Dodatkowo kierujący pojazdem będzie zobowiązany poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych, ustępować pierwszeństwa oraz nie utrudniać poruszania się pieszym, a także zachować szczególną ostrożność.

Wymogiem do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby, które nie ukończyły 18 r.ż. jest posiadanie karty rowerowej lub jakiejkolwiek kategorii prawa jazdy. Osoby niespełniające tego wymogu będą mogły się poruszać e-hulajnogą jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

W ustawie miejsce znalazły przepisy określające kary za zachowania niezgodne z wyżej opisanymi regułami. Przykładowo, za jazdę z telefonem w ręku grozi mandat 200 zł, za nieprawidłowe parkowanie lub przewożenie innej osoby mandat w wysokości 100 zł.

następny artykuł