t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZMIANY DOTYKAJĄCE WIELU POLAKÓW PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ

ULGA ABOLICYJNA

W Polsce zgodnie z rozwiązaniami wypracowanymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju są stosowane dwie metody unikania podwójnego opodatkowania w związku z dochodami osiąganymi za granicą: wyłączenie z progresją i proporcjonalnie odliczenie.

Pierwsza metoda polega na niewliczaniu do podstawy opodatkowania dochodu osiągniętego za granicą. Druga metoda polega na opodatkowaniu dochodu osiąganego za granicą w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.

Ulga abolicyjna to z kolei rozwiązanie pozwalające na zniesieniu metody proporcjonalnego odliczenia w stosunku do wybranych źródeł przychodów i zrównanie ich efektywnego opodatkowania ze skutkiem, jaki powoduje metoda wyłączenia z progresją. Została ona wprowadzona do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy nowelizacji ustawy w 2008 roku i znajduje się w art. 27g. Ulga ma zastosowanie do szeroko określonych źródeł przychodów uzyskiwanych za granicą.

Stanowiła ona głównie zachętę do podejmowania aktywności ekonomicznej poza terytorium Polski. Ulgę tę mogli stosować podatnicy bez względu na wysokość przychodów osiąganych ze źródeł objętych ulgą.

Po nowelizacji przyjętej w dniu 28 listopada 2020 r. wprowadza się limit odliczenia dla ulgi abolicyjnej. Od przyszłego roku odliczenia będzie można dokonać w wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł, kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 zł. Co to naprawdę oznacza?

Wszyscy podatnicy dalej mogą korzystać z tej ulgi, ale kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć tych 1360 złotych przy założeniu, że dochody zagraniczne są niższe niż 8 000 złotych. To sprawia, że osoby posiadające dochód zagraniczny od 8 000 złotych do 85 528 złotych będą podlegały opodatkowaniu stawką 17%. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje kolejny już próg podatkowy wynoszący 32%. Jak widać ulga abolicyjna nie zostaje wprost zlikwidowana z ustawy, jednakże przez jej spore ograniczenie mało kto będzie mógł z niej skorzystać po zmianach.

następny artykuł