t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SĄDU NAJWYŻSZEGO

PRACE LEGISLACYJNE

Nowy regulamin Sądu Najwyższego wprowadza wiele zmian, w tym jedną dość kontrowersyjną. Mianowicie, orzekanie w Sądach Najwyższych ma być niejawne. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. Regulamin Sądu Najwyższego wchodzi w życie 24 czerwca 2021 r.

W czasach pandemii orzekanie niejawne było uzasadnione. Do tego w sądach powszechnych  z powodu COVID -19 posiedzenia niejawne stały się codziennością. Zgodnie z niedawną nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego sprawy w sądach powszechnych mają być rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych albo online.

Kolejną interesującą rzeczą, którą wprowadza ta sama nowela jest przepis, z którego wynika, że w czasie stanów zagrożenia epidemicznego, epidemii koronawirusa i roku od odwołania ostatniego z nich, Sąd Najwyższy nie jest związany wnioskiem skarżącego o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie również w przypadku występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, bez względu na datę wniesienia skargi kasacyjnej.

Jednakże, najistotniejsza zmianą odnośnie jawności postępowań w Sądzie Najwyższym  jest art. 87 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. –  „Sąd Najwyższy orzeka na posiedzeniach niejawnych. Przewodniczący może skierować sprawę na posiedzenie jawne lub na rozprawę.”

W praktyce zmienia się zasada o jawności posiedzeń. Sędziowie Sądu Najwyższego twierdzą, że takie działanie przyspieszy i usprawni ich prace.  Inni twierdzą, że ograniczy to ich prawa i wpływ na przebieg sprawy, wskazując że Regulamin SN zasadniczo ma charakter wewnętrzny, wobec czego powinien  odnosić się głównie do kwestii organizacyjnych. Tutaj mamy do czynienia z ingerencją w prawa osób, które miałyby uczestniczyć w takim postępowaniu.

następny artykuł