t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

„Spotkanie prowadzone przez przedstawiciela SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp. z o.o. zostało wysoko ocenione przez członków forum. Atutem przeprowadzonych zajęć było połączenie wiedzy teoretycznej z jej zastosowaniem w praktyce. W prowadzonych zajęciach były wykorzystywane nowoczesne metody i techniki szkoleniowe.”

następna referencja