t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

DORADZTWO DLA PSE INNOWACJE ORAZ PSE

WSPÓŁPRACA Z PSE Innowacje sp. z o.o. oraz PSE S.A.

SMW Legal wspólnie z BIM Point sp. z o.o. doradzają PSE Innowacje sp. z o.o. oraz PSE S.A. Przedmiotem umowy jest zapewnienie PSE Innowacje oraz PSE kompleksowego wsparcia merytorycznego mającego na celu uwzględnienie metodyki BIM (ang. Building Information Modeling) w przetargach publicznych na realizację inwestycji elektroenergetycznych w zakresie budowy lub modernizacji linii energetycznych lub stacji energetycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które PSE planuje przeprowadzić. W ramach zadania pierwszego opracowano elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia związane z zastosowaniem metodyki BIM, w tym rekomendowane warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz klauzule umowne. Przygotowano także rozbudowaną analizę prawną w zakresie zastosowania metodyki BIM w zamówieniach publicznych.

PSE Innowacje jest spółką świadczącą usługi w zakresie analiz, badań, nowych technologii i rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym.

PSE jest operatorem systemu przesyłowego. Do jej ustawowych zadań należy przesyłanie energii elektrycznej, odpowiedzialność za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, zapewnienie bieżącego i długookresowego bezpieczeństwa funkcjonowania tego systemu, eksploatacja, konserwacja, remonty oraz niezbędne rozbudowy sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi

Z ramienia SMW Legal pracami kieruje radca prawny Konrad Majewski.

https://www.pse.pl/home

następny artykuł