t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

MONITORUJEMY SYTUACJĘ

COVID-19

W związku ze stwierdzeniem w Polsce pierwszych przypadków nowego koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 obserwujemy istotne zwiększenie różnego rodzaju problemów biznesowych i prawnych w wielu branżach.

Jednocześnie widzimy wzmożoną aktywność legislacyjną w zakresie rozwiązań prawnych, które zgodnie z zapowiedziami mają służyć ochronie przedsiębiorców. Z dostępnych informacji wynika, że Rząd pracuje nad pakietem osłonowym dla firm.

W związku z tą nadzwyczajną sytuacją na bieżąco analizujemy istniejące, jak również nowo tworzone regulacje prawne oraz sposób ich zastosowania dla ochrony biznesu. Codziennie pogłębiamy swoją wiedzę w tym zakresie i szukamy korzystnych rozwiązań prawnych.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów prawnych związanych z zaistniałą sytuacją, jak i jakichkolwiek pytań w tym zakresie – zachęcamy do kontaktu. W przypadku planowania działań mających na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do sprostania zagrożeniu COVID-19, służymy wiedzą dotyczącą ich prawnych skutków, jak i możliwości niwelowania ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie firmy.

Nieustannie analizujemy sytuację w kraju. By pomóc naszym klientom, tworzymy zbiór informacji i rozwiązań w postaci e-booka, który obejmuje podstawowe zagadnienia prawne związane z wystąpieniem koronawirusa COVID-19 w Polsce. Będzie on aktualizowany na bieżąco zgodnie z wpływami nowych wiadomości.

Zapraszamy do kontaktu:
t. 730 136 174
e-mail: kontakt@smw.legal

następny artykuł