t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NOWA WSPÓŁPRACA buildingSMART Polska

buildingSMART Polska ORAZ Stowarzyszenie BIM dla polskiego Budownictwa

buildingSMART Polska oraz Stowarzyszenie BIM dla polskiego Budownictwa podpisały list intencyjny o wzajemnej współpracy w zakresie wymiany wiedzy oraz wypracowywania najlepszych praktyk dla polskiego rynku budowlanego.

Pierwszym wspólnym projektem będzie utworzenie Pokoju Technicznego infraROOM. Pokój ten będzie miał na celu zebranie dobrych doświadczeń ekspertów BIM oraz klienta prywatnego i  publicznego z  rynku infrastrukturalnego.

Przypomnijmy, że Kamil Stolarski jest członkiem Zarządu buildingSMART Polska, a jednocześnie przewodniczy pracom legalROOM. Z ramienia Kancelarii SMW Legal, członka korporacyjnego buildingSMART Polska,  w spotkaniach udział biorą także Konrad Majewski oraz Karolina Rogatko.

Członkostwo w buildingSMART Polska to możliwość pracy w gronie podmiotów z największym doświadczeniem we wdrażaniu technologii BIM w  procesie budowlanym w Polsce. To szansa na wymianę doświadczeń i wzajemne dzielnie się wiedzą, a  także na kreowanie nowych standardów, które mogą przyczynić się do przyspieszenia cyfryzacji budownictwa w Polsce.

następny artykuł