t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

POWSTAŁA FUNDACJA NA RZECZ UTWORZENIA BUILDINGSMART POLSKA

POWSTAŁA FUNDACJA

W dniu 6 listopada podpisano w Warszawie dokumenty założycielskie Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska. Radcy prawni Kamil Stolarski i Konrad Majewski z SMW Legal są członkami Zespołu Operacyjnego – jednego z trzech organów fundacji. 

Celem fundacji jest zbudowanie podstaw funkcjonowania organizacji zrzeszającej podmioty rynku budowlanego, integrującej działania związane z technologią BIM na poziomie krajowym i międzynarodowym.

buildingSMART to niezależna, międzynarodowa organizacja non-profit wyznaczająca kierunki postępu cyfryzacji w budownictwie poprzez rozwój otwartych, międzynarodowych standardów wymiany informacji.

Fundatorów połączyły wartości i cele buildingSMART, idea openBIM oraz wola współpracy na rzecz cyfryzacji budownictwa.

Organami Fundacji są Rada Fundatorów, Zarząd i Zespół Operacyjny.

Radę Fundatorów tworzą prezesi firm Fundatorów:
Henryk Liszka (HOCHTIEF Polska)
Jerzy Werle (WARBUD)
Andrzej Goławski (MOSTOSTAL Warszawa)
Robert Protyński (ELECTRA M&E Polska)
Zbigniew Zajączkowski (MOTA-ENGIL Central Europe)
Maciej Kopański (ENGIE Technika Instalacyjna)

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:
Klaus Boede – prezes
Adam Glema – wiceprezes
Jerzy Rusin – wiceprezes
Leszek Włochyński – wiceprezes

Do interdyscyplinarnego Zespołu Operacyjnego powołano:
Wojciecha Kalisza,
Konrada Majewskiego,
Kamila Stolarskiego,
Tomasza Żychiewicza

Fundacja konsultować będzie swoje działania z przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych w ramach rady programowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.buildingsmart.pl/.

następny artykuł