t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

SMW LEGAL CZŁONKIEM IZBY ZAANGAŻOWANEGO BIZNESU

POWOŁANIE IZBy

Kancelaria ma przyjemność poinformować, że w dniu 6 lipca 2020 r. została powołana Izba Zaangażowanego Biznesu (IZB), której członkiem jest SMW Legal. Dodatkowo wśród członków pierwszych organów IZBy znalazł się partner naszej Kancelarii – Kamil Stolarski, który został powołany do Komitetu Regulacyjnego IZBy.

Nasza Kancelaria brała czynny udział w przygotowaniu dokumentów rejestracyjnych IZBy i w dniu 5 października IZBa została pomyślnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku. Od tego dnia IZBa nie tylko uzyskała osobowość prawną, ale również oficjalnie rozpoczęła działalność jako ogólnopolska izba gospodarcza.

Misją IZBy jest budowa środowiska zaangażowanych przedsiębiorców w oparciu o elitarność zasad i powszechność dostępu, w związku z czym IZBa zrzesza przedsiębiorców z całego kraju. Celem IZBy jest nie tylko wspieranie wzajemnej współpracy polskich przedsiębiorców, ale także tworzenie warunków do ich skutecznej kooperacji i zapewnienie im pomocy w skutecznym konkurowaniu na rynkach zagranicznych. IZBa ma również za zadanie wspierać inicjatywy gospodarcze jej członków i umożliwić im prostszą absorbcję większych zleceń, których realizacja przez pojedynczych przedsiębiorców nie byłaby możliwa. Podstawą funkcjonowania Izby jest sieciowanie przedsiębiorców poprzez grupy networkingowe, przede wszystkim terytorialne. IZBa działa zgodnie z wartościami takimi jak m.in. lojalność, otwartość, wzajemne zaufanie, działanie w oparciu o etos jakości i zrozumienie biznesu członków i ich biznesowych potrzeb.

IZBa jest otwarta na współpracę z każdym, komu bliskie są reprezentowane przez IZBę wartości i które chcą wraz z IZBą realizować jej misję.

następny artykuł