Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Audyt dokumentacji przetargowej

Audyt dokumentacji przetargowej obejmuje krytyczną analizę dokumentacji wytworzonej przez zamawiającego.  Wskazujemy ryzyka związane z udziałem wykonawcy w przetargu i potencjalną realizacją zamówienia.

Przeprowadzamy audyt ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania oraz innych dokumentów. Wszystko to w celu identyfikacji i zapobiegania ryzykom związanym z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego.

Audyt dokumentacji przetargowej: wzór umowy

Audyt dokumentacji przetargowej pozwala także na analizę wzoru umowy o realizację zamówienia. Dzięki temu można zidentyfikować potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji umowy.

Z doświadczenia wiemy, że niektóre postanowienia umowne mogą znacznie zmniejszyć atrakcyjność zamówienia dla wykonawcy. Zdaje się, że ich obecność w umowie może skutkować nieopłacalnością realizacji zamówienia. Wykonawca, który zna związane z treścią umowy ryzyka przed złożeniem oferty może podjąć świadomą decyzję o udziale w przetargu,. Dzięki temu może także odpowiednio ukształtować ofertę.


Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KMsmallKonrad Majewski
radca prawny

t. 730 136 174
konrad.majewski@smw.legal