Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Audyt ofert konkurentów

Audyt ofert konkurentów to kompleksowa analiza ofert innych oferentów. Prowadzony jest on przede wszystkim pod kątem ich zgodności z prawem zamówień publicznych oraz wymaganiami stawianymi przez zamawiającego.

Audyt ofert konkurentów – cel

Audyt ofert konkurentów ma na celu ustalenie czy nie zawierają one błędów, które powinny skutkować ich odrzuceniem lub wykluczeniem wykonawcy z danego postępowania o udzielenie zamówienia.

Audyt ofert konkurentów – zyski

Zwiększamy wiedzę Klienta, którą może on wykorzystać składając odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Daje mu to szanse na ostateczne pozyskanie zamówienia publicznego.


Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KMsmallKonrad Majewski
radca prawny 


t. 730 136 174
konrad.majewski@smw.legal