Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Audyt potencjału wykonawcy

Obejmuje ocenę kompetencji wykonawcy do bycia aktywnym uczestnikiem rynku zamówień publicznych. W ramach wsparcia przeprowadzany jest audyt potencjału wykonawcy w kontekście stosowanych u niego zasad ofertowania.  Weryfikujemy  dokumentację, procedury i strategię udziału w zamówieniach publicznych.

Zwracamy szczególną uwagę na umiejętność poszukiwania przez wykonawcę atrakcyjnych z jego punktu widzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonujemy krytyczną analizę dokumentacji wytworzonej przez zamawiającego, komunikacji z zamawiającym, krytycznej analizy ofert konkurentów.

Wnikliwie analizujemy poprawność przygotowywanych przez wykonawcę ofert. Wiemy bowiem, że nawet pozornie małe błędy popełnione przez wykonawcę w trakcie przygotowywania przez niego oferty mogą skutkować jej odrzuceniem lub wykluczeniem  wykonawcy z postępowania. W oparciu o tak pozyskane informacje tworzymy raport kompetencji wykonawcy i wskazujemy słabe oraz mocne strony danego wykonawcy.

Audyt potencjały wykonawcy – szkolenia

Prowadzimy również szkolenia z zakresu umiejętności bycia aktywnym uczestnikiem rynku zamówień publicznych.


Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KMsmallKonrad Majewski
radca prawny 


t. 730 136 174
konrad.majewski@smw.legal