Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Audyt prawny

audyt prawny

Jednym z istotnych elementów podejmowania decyzji w biznesie jest ocena związanych z nimi ryzyk. Warto pamiętać, że istotna ich część związana jest z prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej. Diagnozując ryzyka prawne określamy zagrożenia związane z różnego rodzaju aktywnościami podejmowanymi przez przedsiębiorców. Pomocny w tym jest audyt prawny.

Audyt prawny przy nabyciu przedsiębiorstw

Przeprowadzamy audyt prawny na zlecenie Klienta – podmiotu, który analizuje nabycie przedsiębiorstwa, z reguły spółki. W portfelu istotnych ryzyk związanych z tego rodzaju transakcją mieszczą się różnego rodzaju ryzyka prawne. Nasza oferta przewiduje sprawdzenie nabywanego przedsiębiorstwa pod kątem między innymi:

 • kontraktów;
 • trwających postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i podatkowych;
 • posiadanych decyzji administracyjnych;
 • realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
 • udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • realizacji udzielonych zamówień publicznych;
 • kwestii pracowniczych;
 • poziomem zadłużenia i możliwości oddłużenia;
 • własności intelektualnej;
 • zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • obciążeń związanych z udzielonymi zabezpieczeniami, w tym w formie gwarancji, weksli, akredytyw;
 • kwestii korporacyjnych;
 • stanu prawnego nieruchomości.

Po wykonaniu audytu przedstawiamy Klientowi raport skrócony z badania, a na życzenie Klienta przedstawiamy pełny raport poaudytowy.

Audyt prawny przedsiębiorstwa: diagnostyka prawna

Świadczymy unikatową usługę diagnostyki prawnej. Na zlecenie Klienta weryfikujemy prawidłowość funkcjonowania jego przedsiębiorstwa pod względem prawnym. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w tym zakresie.

Oferta: diagnostyka prawna

Audyt prawny: dlaczego my?

Nasi prawnicy:

 • skutecznie przeprowadzili przejęcie spółki realizującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o wartości kilku milionów złotych;
 • brali udział w przeprowadzeniu procedury Due Diligence i obsłudze transakcji M&A jednej z największych polskich spółek z branży wyrobów medycznych, zakończony przejęciem spółki przez Klienta;
 • uczestniczyli w przeprowadzeniu audytu prawnego jednego z wiodących przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej;
 • przeprowadzili diagnostykę prawną między innymi przedsiębiorstw z branży budowlanej, przemysłowej i farmaceutycznej.

Nasi prawnicy są autorami tekstów dotyczących tematyki audytu prawnego i transakcji M&A przygotowanych dla czasopism branżowych i specjalistycznych, w tym:


Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KSKamil Stolarski
radca prawny 


t. 730 136 174
kamil.stolarski@smw.legal