Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

BIM – Obsługa Prawna

Technologia BIM (ang. Building Information Modeling) jest niewątpliwie szansą dla branży budowlanej. Pozwala przede wszystkim na lepsze planowanie inwestycji i jej realizację w warunkach dużo większej pewności o efekt konkretnych ingerencji w projekt. BIM to oszczędność kosztów i czasu (a jedno i drugie to pieniądz, jak wiadomo).

Doświadczenie

Prawnicy SMW Legal posiadają doświadczenie prawne przy projektach związanych z zastosowaniem metodyki BIM w procesach budowlanych. Od lat świadczą usługi prawne w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym opracowania i opiniowania dokumentacji przetargowej, wnoszenia środków odwołania i reprezentacji podmiotów w toku postępowań przez Krajową Izbą Odwoławczą. SMW Legal opracowuje ekspertyzy prawne dla naczelnych organów administracji, także z zakresie prawa zamówień publicznych. Razem z zespołem BIM Point przygotowali pierwsze w Polsce rozbudowane wymagania BIM w ramach jednego z najważniejszych w Polsce procesów budowlanych elektroenergetycznych, pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” oraz reprezentowali zamawiającego w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Bierzemy aktywny udział w konferencjach, kongresach, targach branżowych i innych tego typu wydarzeniach. Stale piszemy teksty dotyczące praktycznych aspektów technologii BIM, takie jak:

  1. BIM i Integrated Project Delivery, czyli przewrót kopernikański, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 12/2014
  2. Świat zamówień publicznych się zmienia, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 12/2014
  3. Fala upadłości za nami. Fala upadłości przed nami?, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 1/2015
  4. BIM jako dokument umowny a forma dokumentowa, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 2/2015
  5. Zamawianie innowacji w miejsce dokonywania zamówień – BIM a nowe trendy w zamówieniach publicznych – polskie doświadczenia, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 2/2015
  6. BIM jako dokument umowny a forma dokumentowa, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 2/2015
  7. BIM – zmiana paradygmatu?, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 3/2015
  8. Artykuł 10e pzp. Elektroniczne modelowanie danych budowlanych, „Przetargi Publiczne”, 5/2017, s. 25-28
  9. Przetarg na BIM, „Przetargi Publiczne”, 2/2017
  10.  Technologia BIM – cyfryzacja budownictwa według otwartych standardów, „IT Professional” 6/2017, s. 56-58

BIM w praktyce

BIM to także narzędzie, któremu na całym świecie towarzyszy albo zaczyna towarzyszyć nowe podejście do przebiegu inwestycji budowlanych. Ze zbioru – często niestety luźno – powiązanych ze sobą elementów, realizowanych przez poszczególnych uczestników procesu budowlanego, inwestycja staje się jednym wielkim projektem realizowanym przez wiele współpracujących ze sobą podmiotów. Lean Management i Integrated Project Delivery nie są już tylko przyszłością branży. W wielu krajach to już standard, mający tam szersze zastosowanie niż na przykład w Polsce realizowanie inwestycji w oparciu o wzorce kontraktowe FIDIC. Wszystko to pociąga za sobą konieczność powstania w Polsce umów nowego typu, spełniających wszystkie wymagania stawiane przez coraz bardziej zaangażowane technologicznie, coraz bardziej odchudzone i coraz bardziej nakierowane na współpracę modele realizacji inwestycji budowlanych.

Wszystko to sprawiło, że temat BIM i Integrated Project Delivery przykuł naszą uwagę, jak mało który. Staramy się coraz więcej czasu poświęcać prawnym aspektom ich wdrażania na rynku polskim.

Fundacja na rzecz utworzenia buildingSMART Polska

buildingSMART Polska

SMW Legal aktywnie uczestniczy w tworzeniu Fundacji i w jej pracach. Radcowie prawni Kamil Stolarski, jak i Konrad Majewski są członkami Zespołu Operacyjnego – interdyscyplinarnego organu Fundacji, do którego zadań należy między innymi opracowanie schematu działania organizacji, która ma stanowić polski oddział buildingSMART Polska. Doprowadzenie do powstania tej organizacji jest głównym celem Fundacji.


Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami:

KMsmallKonrad Majewski
radca prawny
członek Zespołu Operacyjnego Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska
t. 730 136 174
konrad.majewski@smw.legal

 

 

 

 

 

 

KSKamil Stolarski
radca prawny
członek Zespołu Operacyjnego Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska


t. 730 136 174
kamil.stolarski@smw.legal