Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Diagnostyka prawna

Słowo diagnostyka kojarzy się z reguły z diagnostyką samochodu, sprzętu komputerowego bądź zdrowia. Czynność taka jest dziś niezbędnym elementem dbałości o pojazd mechanicznych, komputer i przede wszystkim zdrowie. Wszyscy widzimy korzyści związane z tego rodzaju profilaktyką. Łatwiej bowiem zapobiegać problemom niż się z nimi mierzyć. Zainspirowani tym stanem rzeczy przedstawiamy Państwu unikalną ofertę diagnostyki prawnej.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Te słowa nie są tylko uzasadnieniem dla diagnostyki medycznej. Diagnostyka prawna pozwala uniknąć strat związanych chociażby z koniecznością prowadzenia długoletnich sporów sądowych, uiszczania wysokich odszkodowań, zapłatą kar i grzywien.

Diagnostyka prawna, czyli?

Diagnostyka prawna to usługa, polegająca na przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Kończy się ona sporządzeniem raportu z badania, zawierającego dostrzeżone nieprawidłowości, zakwalifikowane według stopnia związanego z nimi ryzyka, wraz w wyszczególnieniem metod jego usunięcia.

Przykład:

Przeprowadzając diagnostykę prawną u naszego Klienta – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – dostrzegliśmy, że część umów została przez niego zawarta niezgodnie z zasadami reprezentacji. Szybko ustaliliśmy przyczynę problemu: każdy z członków zarządu był przekonany, że sam może dokonywać transakcji, podczas gdy umowa spółki przewidywała, że konieczne było współdziałanie dwóch członków zarządu. Zaproponowaliśmy rozwiązanie: zmianę zasad reprezentacji spółki. Po wdrożeniu tej propozycji ryzyko związane z zawieraniem kontraktów w sposób niezgodny z zasadami reprezentacji zostało usunięte.

Diagnostyka prawna: dlaczego my?

Nasi prawnicy:

  • przeprowadzili diagnostykę prawną między innymi przedsiębiorstw z branży budowlanej, przemysłowej i farmaceutycznej;
  • skutecznie przeprowadzili przejęcie spółki realizującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o wartości kilku milionów złotych;
  • brali udział w przeprowadzeniu procedury Due Diligence i obsłudze transakcji M&A jednej z największych polskich spółek z branży wyrobów medycznych, zakończony przejęciem spółki przez Klienta;
  • doprowadzili do przejęcia spółki – beneficjenta dotacji unijnej – i przygotowanie spółki do skrócenia okresu realizacji projektu z 2,5 roku do 5 miesięcy;
  • brali udział w przeprowadzeniu audytu prawnego jednego z wiodących przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej;

Nasi prawnicy są autorami tekstów dotyczących tematyki audytu prawnego i transakcji M&A przygotowanych dla czasopism branżowych i specjalistycznych, w tym:


Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KSKamil Stolarski
t. 736 259 733
kamil.stolarski@smw.legal