Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wsparcie w przygotowaniu

Oferta obejmuje wsparcie w zakresie poprawnego wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – co to takiego?

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia jest to dokument składany przez wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia, że składający go wykonawca spełnia kryteria kwalifikacji i nie podlega wykluczeniu. Standardowy formularz takiego dokumentu został ustanowiony rozporządzenie wykonawczym Komisji (UE) 2016/7  z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego dokumentu zamówienia [LINK]. Celem jaki przyświecał twórcom JEDZ było dążenie od zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – od kiedy?

W wyniku wprowadzenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wykonawcy na wstępnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie będą musieli wraz z ofertą przedkładać dokumentów dotyczących przesłanek wykluczenia i kryteriów kwalifikacji. W Polsce obowiązek stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia jest związany z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego dyrektywy klasycznej 2014/24/UE i dyrektywy sektorowej 2014/25/UE i pojawi się wraz z procedowaną nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KMsmallKonrad Majewski
radca prawny 


t. 730 136 174
konrad.majewski@smw.legal