Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Kamil Stolarski: Artykuły w czasopismach branżowych i specjalistycznych

 1. Zasiedzenie służebności przesyłu w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Paliwa i Energetyka 2/2014 [09], kwiecień 2014
 2. Odpowiedzialność solidarna za zapłatę wobec podwykonawcy, Dachy. Materiały, Konstrukcje, Technologie 2/2014, luty 2014
 3. Informacja powinna być dostępna BMP­ Ochrona środowiska. Gospodarka komunalna 1/2014, marzec 2014 [Artykuł omawia zasady dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych przez podmioty realizujące zadania publiczne.]
 4. Jakie ryzyko niesie za sobą transakcja przejęcia przedsiębiorstwa?, AutomotiveSuppliers.pl review 1/2014, marzec 2014
 5. Franczyza na rynku aptecznym, Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki, czerwiec 2014
 6. Kaucja na zabezpieczenie, Przetargi Publiczne, czerwiec 2014
 7. Due Diligence, Controlling 35/2014,
 8. Praktyka wyceny składników majątku przedsiębiorstwa (wartości niematerialne i prawne), Controlling 35/2014
 9. Odpowiedzialność pracownika laboratorium, LAB 4/2014, lipiec 2014
 10. Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Część I, Konstrukcje Stalowe: Czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, sierpień 2014
 11. Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Część II, Konstrukcje Stalowe: Czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, październik 2014
 12. Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Część III, Konstrukcje Stalowe: Czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, grudzień 2014
 13. Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Część IV, Konstrukcje Stalowe: Czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, luty 2015
 14. Własność elementów instalacji systemów elektroenergetycznych i gazowych, Paliwa i Energetyka 3/2014, wrzesień 2014
 15. Prawa i obowiązki zamawiających roboty budowlane w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych, Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 3/2014, wrzesień 2014
 16. Prawa i obowiązki wykonawców robót budowlanych w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych, Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 3/2014, wrzesień 2014
 17. Rozwiązanie na miarę Nobla, Kierunek Wod­Kan 3/2014, wrzesień 2014 [W artykule poruszono tematykę spółek wodnych]
 18. Ochrona prawna nowej metody badawczej wynalezionej przez pracownika, LAB 5/2014, wrzesień 2014
 19. Arbitraż w umowie FIDIC – przypadek z praktyki budowlanej, Nowoczesne Hale 6/2014
 20. Autorskie prawa osobiste a autorskie prawa majątkowe. Wprowadzenie do tematyki prawa autorskiego, Programista 11/2014
 21. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych, Programista 12/2014
 22. Prawne aspekty ochrony baz danych i ich udostępniania, Programista 1/2015
 23. Konsekwencje upadłości wykonawcy, Zamawiający 9, 2015
 24. Wybór właściwych kryteriów oceny ofert w świetle zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, Działalność Lecznicza w Praktyce 26, 2014
 25. Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt medyczny – uwagi praktyczne, Działalność Lecznicza w Praktyce 27, 2015
 26. Nieszczelna chmura danych, Controlling 36, 2014
 27. Sposób na zatory płatnicze, Controlling 37, 2015
 28. Dokumentacja cen transferowych po nowemu, Controlling 38, 2015
 29. Budowa i rozbudowa laboratorium, LAB 6/2014
 30. Prawo ochrony środowiska zmienia się i będzie się zmieniać, Magazyn Autostrady, 1-2/2015
 31. System oceny zgodności elementów konstrukcyjnych konstrukcji stalowych i aluminiowych: Rozporządzenie 305/2011 i PN-EN 1090, Nowoczesne Hale, 1/2015
 32. Niektóre aspekty prawne bezpieczeństwa pożarowego hal, Nowoczesne Hale, 2/2015
 33. Co zrobić z osadem?, Kierunek WodKan 4/2014
 34. W przebudowie. Prace nad Prawem wodnym, Kierunek WodKan 4/2014
 35. Używać OZE, Chemia Przemysłowa 6/2014
 36. Fundusze UE w perspektywie budżetowej 2014-2020, Konstrukcje Stalowe: Czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, luty 2015
 37. BIM i Integrated Project Delivery, czyli przewrót kopernikański, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 12/2014
 38. Świat zamówień publicznych się zmienia, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 12/2014
 39. Fala upadłości za nami. Fala upadłości przed nami?, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 1/2015
 40. BIM jako dokument umowny a forma dokumentowa, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 2/2015
 41. Zamawianie innowacji w miejsce dokonywania zamówień – BIM a nowe trendy w zamówieniach publicznych – polskie doświadczenia, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 2/2015
 42. BIM jako dokument umowny a forma dokumentowa, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 2/2015
 43. BIM – zmiana paradygmatu?, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 3/2015
 44. Prawne aspekty przejęcia apteki: czy można przenieść zezwolenie na prowadzenie apteki?, Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki, nr 50, marzec-kwiecień 2015
 45. Egzekucja w jednostce leczniczej, Działalność Lecznicza w Praktyce 28, 2015
 46. Prawo do emisji, Chemia Przemysłowa 2/2015
 47. Wywiad gospodarczy, czyli jak sprawdzić, czy kontrahent jest wypłacalny, Controlling 59, maj-czerwiec 2015
 48. Zmiana prawa budowlanego dziś i jutro, Nowoczesne Hale 3/2015
 49. Nie takie prawo straszne, jak je malują. Europejskie prawo wyrobów budowlanych: uwagi wprowadzające, Surowce i Maszyny Budowlane 2/2015
 50. Smart transport: Centrum Zarządzania Ruchem, Magazyn Autostrady 4/2015
 51. Zmowy przetargowe: Patologie polskiego rynku zamówień publicznych, Konstrukcje Stalowe: Czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, kwiecień 2015
 52. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Konstrukcje Stalowe: Czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, kwiecień 2015
 53. Umowa o zakazie konkurencji – prawny firewall, Programista 3/2015
 54. Kto zapłaci za przesyłkę?, Szef Sprzedaży 20/2015

 lista nie obejmuje artykułów za rok 2016 – wkrótce aktualizacja