Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Kamil Stolarski

KSRadca prawny, partner

Od lat wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej, najpierw w ramach kilku krakowskich kancelarii, dziś jako niezależny specjalista.

Największe doświadczenie posiada w zakresie prawa umów handlowych i prawa gospodarczego, w tym wzorów kontraktowych i zabezpieczenia wierzytelności. Uczestniczył w obsłudze prawnej podmiotów realizujących największe inwestycje budowlane w Polsce. W zakresie jego zainteresowań leży także prawo administracyjne.

Interesuje się prawnymi aspektami wdrażania technologii BIM.

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, autor artykułów naukowych i eksperckich, uczestnik wielu konferencji i projektów badawczych. Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Członek Zespołu Operacyjnego Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska.

Lista artykułów w czasopismach branżowych i specjalistycznych.


linkedin