t. 730 136 174 kontakt@smw.legal
Prawo zamówień publicznych – konferencje