t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal
Prawo zamówień publicznych – konferencje