t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal
SMW Academy

NOWE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

WŁAŚCIWIE UŁOŻONY ŁAD KORPORACYJNY Dnia 30 marca 2021 roku opublikowano nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W odróżnieniu od poprzednich redakcji, tym razem struktura dokumentu jest bardzo prosta, intuicyjna i łatwa w...

PODATEK LINIOWY A SKALA PODATKOWA

KTÓRE ROZWIĄZANIE JEST KORZYSTNIEJSZE W ŚWIETLE POLSKIEGO ŁADU? Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru, a także zmiany w ciągu roku formy opodatkowania: podatku liniowego lub skali podatkowej. Do podatników, którzy rozliczają się linowo, ma zawsze zastosowanie 19%...

ZMIANY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ Z NALEŻNOŚCI BANKOWYCH

NOWE TERMINY NA ZASPOKOJENIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCEGO Z NAKAZU ZAPŁATY W dniu 24.09.2021 zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1655). Ustawa modyfikuje terminy na...

PODATEK KORPORACYJNY

JAK POLSKI ŁAD WPŁYWA NA ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM? W dniu 1 października Sejm uchwalił nowelizację prawa podatkowego. Celem nowego podatku, jest przeciwdziałanie unikaniu płacenia podatków, a zarazem wyłączenie z jego zakresu podmiotów o specyficznym profilu...

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCY.

KIERUNEK – INNOWACJA! Rząd planuje wprowadzenie w 2022 roku kojarzonego już przez wszystkich projektu pod tytułem „Polski Ład”. Jednak czy każdy przedsiębiorca słyszał już o pakiecie ulg innowacyjnych? W dużej mierze pakiet ten ma pozwolić zatrzymać pracowników w...

NOWE PROCEDURY WYDAWANIA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ

ZNOWELIZOWANA USTAWA – ZMIANY Z dniem 20 września 2021 roku ubieganie się o pozwolenia na budowę możliwe jest wyłącznie na podstawie nowych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zmiany te zostały wprowadzone na jesień 2020 roku, aczkolwiek...

POLSKI ŁAD INWESTYCYJNY

ULGA EMISYJNA, INWESTYCJA BEZ PODATKU W ramach „polskiego ładu” wejdzie w życie szereg przepisów, mających, zgodnie z założeniami legislatora umacniać polski rynek kapitałowy. Instrumenty podatkowe przewidziane od 1 stycznia 2022 r. będą zachęcały inwestorów do...

SPRZEDAWCA NIE ODMÓWI PRZYJĘCIA ZAPŁATY W GOTÓWCE

NOWELIZACJA USTAWY Sejm uchwalił ustawę z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych uwzględniając poprawki Senatu. Zgodnie z nowelizacją sprzedawca nie będzie mógł ograniczyć formy zapłaty wyłącznie do płatności bezgotówkowych z wyjątkiem...

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET

S24 A PORTAL REJESTRÓW SĄDOWYCH Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.). Od tego momentu wnioski dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do...