t. 730 136 174 kontakt@smw.legal
SMW Academy

PRAWO PRACOWNIKA DO BYCIA OFFLINE

NIEUSTANNA DOSTĘPNOŚĆ W obecnej pandemicznej sytuacji coraz częściej pojawia się konieczność przejścia na tryb pracy zdalnej, która zaciera granicę między właściwą pracą a odpoczynkiem. Występują coraz większe problemy z byciem offline poza wyznaczonymi godzinami...

MOBBING PODCZAS PRACY ZDALNEJ

PRZYKŁADY MOBBINGU W FORMIE ONLINE ORAZ OCHRONA Zazwyczaj zjawisko mobbingu było kojarzone z bezpośrednim kontaktem między osobą, która go stosuje, a ofiarą. Jednak w nowej, pandemicznej rzeczywistości okazuje się, że także praca zdalna, którą obecnie wykonuje coraz...

PODATKI DOCHODOWE – ZACHOWANIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

WERYFIKACJA PODATKU DOCHODOWEGO Pojęciem powszechnie używanym stała się należyta staranność przy weryfikacji kontrahentów w przypadku transakcji opodatkowanych podatkiem VAT. Pojęcie to jest jednak w ostatnich latach rozszerzane przez ustawodawcę na podatki dochodowe....

RÓWNE ZAROBKI BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ

KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA USTAWODAWSTWA DO UNIJNYCH WYTYCZNYCH Planowane zmiany Kodeksu Pracy mają wprowadzić zasadę równości płacy bez względu na płeć, rasę i orientację. W przypadku gdy kobieta, która wykonuje takie same zadania, na tym samym stanowisku jak jej...

ZMIANY W OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

CEL NOWELIZACJI W lutym 2021 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Celem zmiany jest dostosowanie przepisów prawa polskiego do przyjętej przez Unię Europejską regulacji stanowiących wynik przeglądu...

USTAWA O FUNDACJI RODZINNEJ

NOWA INSTYTUCJA PRAWNA Projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje wprowadzenie do porządku prawnego nowej instytucji – tzw. fundacji rodzinnej, która ma być odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, m.in. poprzez umożliwienie wielopokoleniowej...

ZWIĘKSZENIE OCHRONY INWESTORÓW W UE

DYREKTYWA MIFID II Uproszczenie procedur inwestycyjnych i zwiększenie ochrony inwestorów, w szczególności tych nie będących profesjonalistami to najważniejsze cele zmian w dyrektywie o rynkach instrumentów finansowych (MiFID II). Podpisany projekt aktu został...

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

IV ETAP WDROŻENIA PPK Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 stycznia 2021 r. objęły także pracodawców z ostatniego, tzw. IV etapu wdrożenia, zatrudniających poniżej 20 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych bez względu na liczbę zatrudnionych. Pracodawcy...

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – RODZAJE WKŁADÓW

RODZAJE WKŁADÓW NA POKRYCIE AKCJI Prosta spółka akcyjna ma zrewolucjonizować prowadzenie działalności gospodarczej, wykorzystując model spółki kapitałowej. Przełomową zmianą jest możliwość wniesienia nowego rodzaju wkładów niepieniężnych. Na pokrycie akcji prostej...

PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

WYROK TSUE ORAZ ZASADY OPODATKOWANIA Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 16 marca 2021 r. w sprawie C-562/19 P (Komisja/Polska), uznał, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa. Tym samym Trybunał oddalił odwołanie...