t. 730 136 174 kontakt@smw.legal
SMW Academy

NABYCIE SAMOCHODU A ODLICZENIE PODATKU VAT

PEŁNE ODLICZENIE PODATKU VAT PRZY ZAKUPIE POJAZDU Prowadzenie jednoosobowej firmy i brak pracowników nie wyklucza prawa do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodu. Mogłoby się wydawać, że przedsiębiorcy w Polsce są równi wobec prawa, zwłaszcza podatkowego i dla...

DŹWIĘK Z PUSZKI JAKO ZNAK TOWAROWY

REJESTRACJA DŹWIĘKU – ZNAK TOWAROWY Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł, że plik dźwiękowy zawierający dźwięk powstający przy otwieraniu puszki z napojem wraz z następującymi po nim ciszą i musowaniem nie może zostać zarejestrowany jako znak towarowy. Sprawę do...

NOWE DEFINICJE NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH

PRZEDSIĘBIORCÓW CZEKAJĄ DUŻE ZMIANY W PRZEPISACH Od 25 maja 2021 r. weszły w życie regulacje zawarte w unijnym rozporządzeniu nr 2019/787 dotyczące napojów wysokoprocentowych. Podmioty działające rynku będą musiały zmierzyć się z dużymi zmianami, jednolitymi dla całej...

PROJEKT ZMIAN OD PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH

ULGA KONSOLIDACYJNA Pojawił się projekt zmian od podatku od osób prawnych. Pojawia się tam między ulga konsolidacyjna. Z uzasadnienia projektu wynika, że jest to ulga, która ma wspierać ekspansję Polski na rynki zagraniczne, gdyż jest to ulga dla tych, którzy nabywają...

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SĄDU NAJWYŻSZEGO

PRACE LEGISLACYJNE Nowy regulamin Sądu Najwyższego wprowadza wiele zmian, w tym jedną dość kontrowersyjną. Mianowicie, orzekanie w Sądach Najwyższych ma być niejawne. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. Regulamin Sądu Najwyższego...

SYGNALIŚCI – POSTĘPY W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

PRACE LEGISLACYJNE Państwa członkowskie mają coraz mniej czasu na wdrożenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących sygnalistów, ponieważ termin upływa 17 grudnia 2021 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z...

PIP A UMOWY O PRACĘ

PRACE NAD PROJEKTEM USTAWY Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy, który przewiduje znaczne poszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, PIP będzie uprawniony do zmiany każdej umowy cywilnoprawnej oraz B2B...