Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Konrad Majewski: Artykuły w czasopismach branżowych i specjalistycznych

 1. Prawo zamówień publicznych – środki ochrony prawnej, 1/2013
 2. Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych, Dachy 1/2014
 3. Dura lex, sed lex – komentarz do znowelizowanej ustawy prawa zamówień publicznych, Infrastruktura: Ludzie – Innowacje – Technologia 3/2014
 4. Arbitraż w umowie FIDIC – przypadek z praktyki budowlanej, Nowoczesne Hale 6/2014
 5. Autorskie prawa osobiste a autorskie prawa majątkowe. Wprowadzenie do tematyki prawa autorskiego, Programista 11/2014
 6. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych, Programista 12/2014
 7. Prawne aspekty ochrony baz danych i ich udostępniania, Programista 1/2015
 8. Konsekwencje upadłości wykonawcy, Zamawiający 9, 2015
 9. Wybór właściwych kryteriów oceny ofert w świetle zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, Działalność Lecznicza w Praktyce 26, 2014
 10. Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt medyczny – uwagi praktyczne, Działalność Lecznicza w Praktyce 27, 2015
 11. Sposób na zatory płatnicze, Controlling 37, 2015
 12. Dokumentacja cen transferowych po nowemu, Controlling 38, 2015
 13. Budowa i rozbudowa laboratorium, LAB 6/2014
 14. Prawo ochrony środowiska zmienia się i będzie się zmieniać, Magazyn Autostrady, 1-2/2015
 15. System oceny zgodności elementów konstrukcyjnych konstrukcji stalowych i aluminiowych: Rozporządzenie 305/2011 i PN-EN 1090, Nowoczesne Hale, 1/2015
 16. Niektóre aspekty prawne bezpieczeństwa pożarowego hal, Nowoczesne Hale, 2/2015
 17. Co zrobić z osadem?, Kierunek WodKan 4/2014
 18. W przebudowie. Prace nad Prawem wodnym, Kierunek WodKan 4/2014
 19. Używać OZE, Chemia Przemysłowa 6/2014
 20. Fundusze UE w perspektywie budżetowej 2014-2020, Konstrukcje Stalowe: Czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, luty 2015
 21. BIM i Integrated Project Delivery, czyli przewrót kopernikański, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 12/2014
 22. Świat zamówień publicznych się zmienia, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 12/2014
 23. Fala upadłości za nami. Fala upadłości przed nami?, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 1/2015
 24. BIM jako dokument umowny a forma dokumentowa, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 2/2015
 25. Zamawianie innowacji w miejsce dokonywania zamówień – BIM a nowe trendy w zamówieniach publicznych – polskie doświadczenia, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 2/2015
 26. BIM jako dokument umowny a forma dokumentowa, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 2/2015
 27. BIM – zmiana paradygmatu?, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 3/2015
 28. Prawne aspekty przejęcia apteki: czy można przenieść zezwolenie na prowadzenie apteki?, Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki, nr 50, marzec-kwiecień 2015
 29. Egzekucja w jednostce leczniczej, Działalność Lecznicza w Praktyce 28, 2015
 30. Prawo do emisji, Chemia Przemysłowa 2/2015
 31. Wywiad gospodarczy, czyli jak sprawdzić, czy kontrahent jest wypłacalny, Controlling 59, maj-czerwiec 2015
 32. Zmiana prawa budowlanego dziś i jutro, Nowoczesne Hale 3/2015
 33. Nie takie prawo straszne, jak je malują. Europejskie prawo wyrobów budowlanych: uwagi wprowadzające, Surowce i Maszyny Budowlane 2/2015
 34. Smart transport: Centrum Zarządzania Ruchem, Magazyn Autostrady 4/2015
 35. Zmowy przetargowe: Patologie polskiego rynku zamówień publicznych, Konstrukcje Stalowe: Czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, kwiecień 2015
 36. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Konstrukcje Stalowe: Czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, kwiecień 2015
 37. Umowa o zakazie konkurencji – prawny firewall, Programista 3/2015
 38. Kto zapłaci za przesyłkę?, Szef Sprzedaży

 lista nie obejmuje artykułów za rok 2016 – wkrótce aktualizacja