Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Konrad Majewski

KMradca prawny, partner

Praktyk z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, warunków kontraktowych FIDIC, prawa i postępowania cywilnego.

Doświadczenie zdobywał w Urzędzie Zamówień Publicznych oraz w krakowskiej kancelarii prawnej. Wspiera wykonawców w procesie ofertowania do sektora administracji publicznej.

Doradza przedsiębiorcom w sprawie postępowań prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu porozumień ograniczających konkurencję (w szczególności zmów przetargowych). Reprezentuje przedsiębiorców z branży budowlanej w trakcie sporów na gruncie umów o roboty budowlane oraz warunków kontraktowych FIDIC. Interesuje się kwestiami związanymi z BIM oraz umowami IPD, ESCO, a także szeroko pojętą ideą smart city.

Autor licznych artykułów o tematyce w szczególności  prawa zamówień publicznych, prawa umów o roboty budowlane, prawa ochrony środowiska, prawa gospodarczego.

Członek Zespołu Operacyjnego Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska.

Lista artykułów w czasopismach branżowych i specjalistycznych.