Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Konrad Majewski reprezentował MPO w zakresie BIM

W dniu 19 czerwca br. przed Krajową Izbą Odwoławczą miały miejsce dwie rozprawy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. reprezentowane było przez zespół prawników. W zakresie prawnych i technicznych aspektów technologii BIM (ang. Building Information Modeling) Zamawiający reprezentowany był przez radcę prawnego Konrada Majewskiego z SMW Legal i magistra inżyniera Wojciecha Kalisza z BIM Point. W wyroku z dnia 23 czerwca 2017 r. (sygn. akt KIO 1117/17 i KIO 1128/17) Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko Zamawiającego w zakresie prawnych i technicznych aspektów technologii BIM.

Jako kancelaria prawna SMW Legal składa w imieniu swoich Klientów odwołania do KIO.