Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Oddłużanie w biznesie

oddłużanie w biznesie

Dla wielu przedsiębiorców skuteczne oddłużanie oznacza dziś być albo nie być w biznesie. Brak kontroli nad rosnącym zadłużeniem może oznaczać konieczność ogłoszenia upadłości, bądź – jeśli okaże się to niemożliwe – innego zakończenia działalności i następnie spłacania długów przez wiele lat. Tymczasem doświadczenia naszych Klientów wskazują, że nad zadłużeniem można zapanować a ich stopniowe oddłużanie jest możliwe. Często pierwszym krokiem jest zapanowanie nad niejednokrotnie lawinowym wzrostem postępowań sądowych i egzekucyjnych. Zdarza się, że część dochodzonych przez wierzycieli należności w rzeczywistości nie istnieje, inne są przedawnione a na poparcie innych wierzyciel nie posiada dowodów. Potrzebna jest wówczas pomoc prawna, aby prowadzić postępowania sądowe i egzekucyjne tak, aby jak najlepiej zrealizować interes oddłużanego przedsiębiorcy. Ważny jest także kontakt z wierzycielami, prowadzenie z nimi rozmów w celu zmniejszenia długu, rozłożenia ich na raty, czy też rozwiązania w drodze ugody kwestii spornych wierzytelności.

Oddłużanie: co robimy?

Mając na celu ochronę majątku dłużnika:

 • prowadzimy spory z bankami w związku z wypowiedzeniem kredytów bankowych. W zależności od sytuacji podejmujemy różne działania prawne, których efektem może być:

–    restrukturyzacja w ramach ugody z bankiem,

–    spór sądowy zakończony oddaleniem powództwa,

–    znaczne oddalenie w czasie zapadnięcia prawomocnego wyroku sądowego,

–    znaczne oddalenie w czasie uzyskania przez bank tytułu wykonawczego uprawniającego do prowadzenia egzekucji,

–    minimalizowanie konsekwencji postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego;

 • zapewniamy wieloaspektową ochronę przed windykacją zabezpieczonych długów bankowych. W zależności od sytuacji podejmujemy różne działania prawne, których efektem może być:

–    wstrzymanie egzekucji w oparciu o nakaz wydany w postępowaniu nakazowym, podważenie prawnej skuteczności zabezpieczenia (weksla, bankowego tytułu egzekucyjnego, oświadczenia o poddaniu się egzekucji),

–    oddalenie powództwa w oparciu o stosunek podstawowy (po uprzednim stwierdzeniu przez sąd braku prawnej skuteczności zabezpieczenia),

–    znaczne oddalenie w czasie zapadnięcia prawomocnego wyroku sądowego,

–    minimalizowanie konsekwencji postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego;

 • reprezentujemy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • negocjujemy z wierzycielami, komornikami, firmami windykacyjnymi;
 • zabezpieczamy majątek dłużnika;
 • chronimy członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą;
 • wspieramy w zakresie karnoprawnej odpowiedzialności dłużnika.

Oddłużanie: dlaczego my?

Dotychczas nasi doradcy:

 • prowadzili wieloaspektowe spory sądowe o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 2 mln zł i sięgającej 100 mln;
 • wygrywali w procesach sądowych z instytucjami finansowymi i bankami;
 • zgłaszali wierzytelności na kwotę przekraczającą 30 milionów złotych;
 • doprowadzili do całkowitego uchylenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej orzeczonego pierwotnie na okres 10 lat;
 • prowadzili masową windykację wierzytelności o skuteczności ok. 80 %;
 • uzyskali tytuły wykonawcze uprawniające do prowadzenia egzekucji na łączną kwotę przekraczającą 3 miliony złotych;
 • prowadzili ponad 50 postępowań sądowych przy dochodzeniu roszczeń opartych na wekslu;
 • blokowali wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla przez okres ponad 6 miesięcy;
 • brali udział w postępowaniu adhezyjnym mającym na celu odzyskanie kwoty około miliona złotych i doprowadzenie do zwrotu części tej kwoty jeszcze w trakcie trwania postępowania sądowego w ramach ugód z oskarżonymi.

Nasi doradcy są autorami licznych tekstów dotyczących prawnych aspektów windykacji, w tym:


Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KSKamil Stolarski
radca prawny 


t. 730 136 174
kamil.stolarski@smw.legal