t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Oferta

Czym się zajmujemy.

Zakres

Pełna obsługa przedsiębiorstwa

Obsługujemy biznes w pełnym zakresie. Bieżące wsparcie przedsiębiorstw i administracji stanowi istotną część naszej pracy.

Obsługa w wiodących specjalizacjach

Na poziomie wysokiej specjalizacji zajmujemy się konkretnymi sferami funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Consulting w wiodących specjalizacjach

Przedsiębiorcom i podmiotom publicznym oferujemy również consulting w naszych wiodących specjalizacjach.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego i RODO.

Pełna obsługa prawna

Obsługa w wiodących specjalizacjach

Consulting w wiodących specjalizacjach

Szkolenia

Obsługujemy biznes w pełnym zakresie. Bieżące wsparcie przedsiębiorstw i administracji stanowi istotną część naszej pracy.

Na poziomie wysokiej specjalizacji zajmujemy się konkretnymi sferami funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Przedsiębiorcom i podmiotom publicznym oferujemy również consulting w naszych wiodących specjalizacjach.

Prowadzimy szkolenia m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego i RODO.

Specjalizacje

Prawo zamówień publicznych

Obsługujemy wykonawców i zamawiających w zakresie prawa zamówień publicznych.

Cyfryzacja budownictwa

Doradzamy uczestnikom rynku budowlanego w zakresie prawnych aspektów BIM w Polsce.

Prawo umów

Doradzamy w procesie zawierania, negocjowania, wykonywania, rozliczania i rozwiązywania kontraktów.

Prawo pracy

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Nowoczesne technologie

Dbamy o prawne aspekty startup-ów i przedsiębiorstw działających w branży nowych technologii.

Postępowanie sądowe

Reprezentujemy przed różnymi sądami (powszechnymi i arbitrażowymi) jak i organami egzekucyjnymi.

Prawo spółek

Wspieramy spółki, ich zarządy, rady nadzorcze i właścicieli, doradzamy w tworzeniu i przekształcaniu spółek.

Prawo budowlane

Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami oraz opracowujemy umowy w procesie budowlanym.

Prawo administracyjne

Pomagamy w uzyskaniu zezwoleń, koncesji oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach.

Windykacja

Wspieramy wierzycieli w procesie odzyskiwania przysługujących im wierzytelności pieniężnych.

Prawo nieruchomości

Zapewniamy obsługę prawną w procesie regulowania i zmiany stanu prawnego nieruchomości.

Prawo podatkowe

Doradzamy podatkowo Klientom w pełnym zakresie ich działalności oraz pełnimy bieżącą obsługę prawną podmiotów.

Sukcesja przedsiębiorstwa

Wspieramy przedsiębiorców w zakresie przeprowadzenia sukcesji firm rodzinnych.

Dane osobowe

Oferujemy doradztwo przy wdrażaniu RODO i bieżącej obsłudze podmiotów, które przetwarzają dane osobowe.

Prawo autorskie

Chronimy znaki towarowe Klientów. Rejestrujemy je na poziomie krajowym, europejskim oraz międzynarodowym.

Znaki towarowe

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego.

Prawo konsumenckie

Pomagamy w zakresie dostosowania działalności firm do wymogów stawianych przez prawo konsumenckie.

Stowarzyszenia

Prowadzimy obsługę prawną w ramach zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń.

Fundacje

Prowadzimy obsługę prawną w ramach zakładania i funkcjonowania fundacji.

Prawo karne gospodarcze

Oceniamy wystąpienie ryzyka prawnokarnego i reprezentujemy Klientów w postępowaniu karnym gospodarczym.

Prawo zamówień publicznych

Cyfryzacja budownictwa

Prawo umów

Prawo pracy

Obsługujemy wykonawców i zamawiających w zakresie prawa zamówień publicznych.

Doradzamy uczestnikom rynku budowlanego w zakresie prawnych aspektów BIM w Polsce.

Doradzamy w procesie zawierania, negocjowania, wykonywania, rozliczania i rozwiązywania kontraktów.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Nowoczesne technologie

Postępowanie sądowe

Prawo spółek

Prawo budowlane

Dbamy o prawne aspekty startup-ów i przedsiębiorstw działających w branży nowych technologii.

Reprezentujemy przed różnymi sądami (powszechnymi i arbitrażowymi) jak i organami egzekucyjnymi.

Wspieramy spółki, ich zarządy, rady nadzorcze i właścicieli, doradzamy w tworzeniu i przekształcaniu spółek.

Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami oraz opracowujemy umowy w procesie budowlanym.

Prawo administracyjne

Windykacja

Prawo nieruchomości

Prawo podatkowe

Pomagamy w uzyskaniu zezwoleń, koncesji oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach.

Wspieramy wierzycieli w procesie odzyskiwania przysługujących im wierzytelności pieniężnych.

Zapewniamy obsługę prawną w procesie regulowania i zmiany stanu prawnego nieruchomości.

Doradzamy podatkowo Klientom w pełnym zakresie ich działalności oraz pełnimy bieżącą obsługę prawną podmiotów.

Sukcesja przedsiębiorstwa

Dane osobowe

Prawo autorskie

Znaki towarowe

Wspieramy przedsiębiorców w zakresie przeprowadzenia sukcesji firm rodzinnych.

Oferujemy doradztwo przy wdrażaniu RODO i bieżącej obsłudze podmiotów, które przetwarzają dane osobowe.

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego.

Chronimy znaki towarowe Klientów. Rejestrujemy je na poziomie krajowym, europejskim oraz międzynarodowym.

Prawo konsumenckie

Stowarzyszenia

Fundacje

Prawo karne gospodarcze

Pomagamy w zakresie dostosowania działalności firm do wymogów stawianych przez prawo konsumenckie.

Prowadzimy obsługę prawną w ramach zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń.

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w ramach zakładania i funkcjonowania fundacji.

Oceniamy wystąpienie ryzyka prawnokarnego i reprezentujemy Klientów w postępowaniu karnym gospodarczym.