t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Zakres

Czym się zajmujemy.

Pełna obsługa prawna

SMW Legal to kancelaria prawna obsługująca biznes w pełnym zakresie. Bieżąca obsługa przedsiębiorstw i administracji stanowi istotną część naszej codziennej pracy.

Dzięki zespołowi, w którego skład wchodzą specjaliści z wielu dziedzin, a także zewnętrznym ekspertom – z którymi współpracujemy – możemy zapewnić kompleksową opiekę prawną dla Państwa biznesu.

Zajmujemy się tym, co dla Państwa jest najważniejsze – od prawa pracy, obsługi kontraktów i podatków, przez sprawy związane z prawem spółek i bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, aż po wsparcie na wypadek sytuacji nieprzewidzianych i najbardziej krytycznych (jak chociażby w trakcie kontroli lub w sprawach karnych gospodarczych).

Świadczymy też pełną obsługę prawną organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

następny zakres

Obsługa w wiodących specjalizacjach

Są takie specjalizacje, w których nasza wiedza i doświadczenie są unikalne. Nawet jeśli nie obsługujemy w pełni Państwa przedsiębiorstwa, możemy zająć się konkretną sferą jego funkcjonowania na poziomie wysokiej specjalizacji.

Poniżej przedstawiamy listę naszych wiodących specjalizacji:

następny zakres

Consulting w wiodących specjalizacjach

Przedsiębiorcom i podmiotom publicznym oferujemy również consulting w naszych wiodących specjalizacjach. Posiadając unikalną wiedzę i doświadczenie przygotowujemy opinie prawne, doradzamy i szukamy najlepszych rozwiązań.

Poniżej przedstawiamy listę naszych wiodących specjalizacji:

następny zakres

Szkolenia

Jako kancelaria od lat prowadzimy szkolenia. Przeprowadziliśmy już ponad 1000 godzin dla uczelni wyższych, przedsiębiorców, zamawiających publicznych i wykonawców. Prawnicy kancelarii mogą przeprowadzić szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa pracy, RODO oraz wielu innych.

Realizujemy zajęcia w formule otwartej i zamkniętej. Obok obsługi merytorycznej szkoleń możemy w całości je zorganizować (z cateringiem, salą i innymi tego typu kwestiami). Wydajemy certyfikaty lub zaświadczenia dla uczestników. Większość przeprowadzonych przez nas szkoleń stanowiły szkolenia będące elementem doskonalenia kadr.

Prowadzący szkolenia prawnicy posiadają bogate doświadczenie praktyczne w danej dziedzinie nie tylko w zakresie szkoleń, ale przede wszystkim w codziennej pracy. 

Metody szkoleń

Prawnicy kancelarii prowadzą szkolenia z wykorzystaniem różnych metod dydaktyczno-szkoleniowych. Wykorzystujemy formę wykładu, szczególnie interaktywnego, prowadzimy warsztaty – w tym z wykorzystaniem case study. Często prowadzimy rozbudowane ćwiczenia, które w szczególny sposób angażują uczestników szkoleń.

Zaufali nam

Z kim się kontaktować?

Aleksandra
Kulig

dyrektor operacyjny