Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Powstała Fundacja na rzecz utworzenia buildingSMART Polska

buildingSMART Polska

W dniu 6 listopada podpisano w Warszawie dokumenty założycielskie Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska. Radcy prawni Kamil Stolarski i Konrad Majewski z SMW Legal są członkami Zespołu Operacyjnego – jednego z trzech organów fundacji. 

Celem fundacji jest zbudowanie podstaw funkcjonowania organizacji zrzeszającej podmioty rynku budowlanego, integrującej działania związane z technologią BIM na poziomie krajowym i międzynarodowym.

buildingSMART to niezależna, międzynarodowa organizacja non-profit wyznaczająca kierunki postępu cyfryzacji w budownictwie poprzez rozwój otwartych, międzynarodowych standardów wymiany informacji.

Fundatorów połączyły wartości i cele buildingSMART, idea openBIM oraz wola współpracy na rzecz cyfryzacji budownictwa.

Organami Fundacji są Rada Fundatorów, Zarząd i Zespół Operacyjny.

Radę Fundatorów tworzą prezesi firm Fundatorów:

Henryk Liszka (HOCHTIEF Polska)

Jerzy Werle (WARBUD)

Andrzej Goławski (MOSTOSTAL Warszawa)

Robert Protyński (ELECTRA M&E Polska)

Zbigniew Zajączkowski (MOTA-ENGIL Central Europe)

Maciej Kopański (ENGIE Technika Instalacyjna)

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Klaus Boede – prezes

Adam Glema – wiceprezes

Jerzy Rusin – wiceprezes

Leszek Włochyński – wiceprezes

Do interdyscyplinarnego Zespołu Operacyjnego powołano:

Wojciecha Kalisza

Konrada Majewskiego

Kamila Stolarskiego

Tomasza Żychiewicza

Fundacja konsultować będzie swoje działania z przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych w ramach rady programowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.buildingsmart.pl/.

20171106-IMG_0338-Edit