Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Prawo Administracyjne

Administracja coraz aktywniej działa w sferze prowadzonej przez obywateli działalności gospodarczej. Wśród regulujących ją przepisów coraz większe znaczenie mają te związane z ingerencją organów władzy państwowej i samorządowej. Kolejne branże stają się przedmiotem regulacji, które tworzą prawo administracyjne.

Pamiętajcie jednak, że nie jesteście bezwzględnie poddani rozstrzygnięciom administracji. Wręcz odwrotnie, od każdego z nich można się odwołać. Pozwalają na to bądź tryby ogólne, uregulowane w kodeksie postepowania administracyjnego lub w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, bądź regulacje szczególne.

Swoje interesy możecie chronić odwołując się od decyzji administracyjnej, skarżąc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy też wnosząc skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Dlatego właśnie pomagamy przedsiębiorcom w sporach z administracją. Mamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Możliwość uczestniczenia w obsłudze prawnej organów administracji pozwoliła nam poznać mechanizmy ich działania i tym skuteczniej reprezentować interesy obywateli. Wygraliśmy dla nich nie jedną sprawę.

Prawo administracyjne: artykuły

Prawu administracyjnemu nasi prawnicy poświęcili artykuły w czasopismach branżowych:

 1. Budowa i rozbudowa laboratorium, LAB 6/2014
 2. Prawo ochrony środowiska zmienia się i będzie się zmieniać, Magazyn Autostrady, 1-2/2015
 3. Niektóre aspekty prawne bezpieczeństwa pożarowego hal, Nowoczesne Hale, 2/2015
 4. Co zrobić z osadem?, Kierunek WodKan 4/2014
 5. W przebudowie. Prace nad Prawem wodnym, Kierunek WodKan 4/2014
 6. Prawo do emisji, Chemia Przemysłowa 2/2015
 7. Projekt kodeksu budowlanego dostępny publicznie, Budownictwomedyczne.pl, 21.04.2015
 8. Zmiana prawa budowlanego dziś i jutro, Nowoczesne Hale 3/2015

Prawo administracyjne: oferta

W ramach oferty dotyczącej prawa administracyjnego, realizujemy między innymi obsługę prawną
w zakresie:

 • przygotowanie zażaleń, odwołań, skarg;
 • reprezentowania w postępowaniach administracyjnych;
 • kontakt z organami administracji publicznej.

Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KSKamil Stolarski
radca prawny


t. 730 136 174
kamil.stolarski@smw.legal