Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Prawo budowlane

Kancelaria SMW Legal specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów budowlanych w każdym aspekcie, także prawa budowlanego. Reprezentujemy Klientów w trakcie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych, opracowujemy analizy, przygotowujemy opinie i informacje prawne. W naszym zespole obecni są prawnicy od lat z sukcesem doradzający w zakresie prawa budowlanego, posiadający nie tylko doświadczenie zdobyte w kancelarii prawnej ale i w organach administracji państwowej.

Prawo budowlane: oferta

Wśród świadczonych przez nas usług warto wymienić:

 • analizę stanu prawnego planowanej inwestycji;
 • analizę stanu prawnego realizowanej lub zrealizowanej inwestycji;
 • wsparcie w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie pozwolenia na budowę i zgłoszenie zamiaru realizacji robót budowlanych;
 • pomoc w legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc w zabezpieczeniu interesów osób znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.

Przygotowujemy wnioski, odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądów administracyjnych. Opracowujemy opinie prawne, informacje prawne, ekspertyzy. Prowadzimy szkolenia zarówno dla przedsiębiorców, osób wykonujących samodzielne funkcje Czy stosowanie Polskich Norm wskazanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest obowiązkowe?, techniczne w budownictwie, jak i organów administracji publicznej.

Prawo budowlane: doświadczenie

Nasi prawnicy są autorami licznych artykułów z zakresie prawa budowlanego:

 • Budowa i rozbudowa laboratorium, LAB 6/2014
 • Projekt kodeksu budowlanego dostępny publicznie, Budownictwomedyczne.pl, 21.04.2015
 • Zmiana prawa budowlanego dziś i jutro, Nowoczesne Hale 3/2015
 • Odpowiedzialność prawna projektanta, Przewodnik projektanta, edycja 2017
 • Budowlany proces inwestycyjny w technologii BIM, Konstrukcje stalowe, Wiadomości Projektanta Budowlanego 1/2017
 • Projekt budowlany i zgoda inwestycyjna w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego, Wiadomości Projektanta Budowlanego, 11/2016
 • Kodeks budowlany. Prawo budowlane w remoncie, Wiadomości Projektanta Budowlanego 4/2015

SMW Legal opracowało na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa program szkoleń z zakresu prawa budowlanego dla administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, odbywających się na terenie całego kraju.

SMW Legal na zlecenie PSE Innowacje sp. z o.o. opracowało analizę prawną, w ramach której dokonano oceny wpływu prawa budowlanego na zastosowanie w ramach inwestycji budowlanych metodyki BIM (ang. Building Information Modeling).

Prawnicy SMW Legal na bieżąco śledzą prace dążące do stworzenia kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

 


Zapraszamy do kontaktu:

W celu wyceny usługi prosimy o skierowanie maila z dotyczącą sprawy dokumentacją na adres:

budowlane@smw.legal.

t. 730 136 174

Wycena dokonywana jest nieodpłatnie niezwłocznie od otrzymania maila z prośbą o wycenę. W mailu prosimy o przesłanie kluczowych dla sprawy dokumentów, wskazanie, jaka usługa ma być przedmiotem wyceny, istotnych okoliczności dotyczących sprawy nie znajdujących odzwierciedlenia w dokumentach, jak i wszelkich innych danych pozwalających na rzetelne przygotowanie przez zespół SMW Legal wyceny usługi.