Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Prawo Umów Budowlanych

Grupa specjalizuje się w przygotowywaniu i prawnej obsłudze umów o roboty budowlane. Opracowujemy wzorce kontraktowe i ogólne wzory umów. W zakresie naszych zainteresowań leży dostosowywanie stosunków kontraktowych do technologii BIM.

Nasi prawnicy uczestniczyli w obsłudze kontraktów na realizację największych inwestycji budowlanych w Polsce, w tym o ich generalne wykonawstwo. Brali udział w zabezpieczeniu realizacji miedzy innymi stadionów, parków wodnych, obiektów deweloperskich, hoteli, salonów samochodowych i obiektu badawczego wykorzystującego promieniowanie jonizujące, realizowanego z uwzględnieniem prawa atomowego.

Prawo umów budowlanych: artykuły

Działający ramach grupy eksperci są autorami licznych artykułów w prasie branżowej i specjalistycznej:

 1. Odpowiedzialność solidarna za zapłatę wobec podwykonawcy, Dachy. Materiały, Konstrukcje, Technologie 2/2014, luty 2014
 2. Kara umowna w umowach o roboty budowlane, Infrastruktura 4/2014
 3. Kaucja na zabezpieczenie, Przetargi Publiczne, czerwiec 2014
 4. Prawa i obowiązki zamawiających roboty budowlane w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych, Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 3/2014, wrzesień 2014
 5. Prawa i obowiązki wykonawców robót budowlanych w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych, Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 3/2014, wrzesień 2014
 6. Arbitraż w umowie FIDIC – przypadek z praktyki budowlanej, Nowoczesne Hale 6/2014
 7. Budowa i rozbudowa laboratorium, LAB 6/2014
 8. BIM i Integrated Project Delivery, czyli przewrót kopernikański, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 12/2014
 9. Sposób na zatory płatnicze, Controlling 37, 2015
 10. Charakter prawny odbioru robót, Przetargi Publiczne 6/2015
 11. Natura umowy o roboty budowlane, Przetargi Publiczne, 7/2015
 12. Zabezpieczenie zapłaty za wykonanie robót instalacyjnych, Firmy Elektroinstalacyjne, dodatek do czasopisma Elektrosystemy, maj 2015

Prawo umów budowlanych: oferta

W ramach oferty dotyczącej umów o roboty budowlane, realizujemy między innymi obsługę prawną w zakresie:

 • zabezpieczenia procesu kontraktowania;
 • przygotowania wzorów umów w procesie budowlanym.

Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KSKamil Stolarski
t. 736 259 733
kamil.stolarski@smw.legal