Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Prawo Własności Intelektualnej

Prawo własności intelektualnej jest powiązane właściwie z każdą działalnością, której wynikiem jest przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, jak i inne podobne dobro niematerialne. Współcześnie dobra niematerialne przedstawiają dla przedsiębiorcy coraz częściej większą wartość niż rzeczy materialne.

Prawo własności intelektualnej daje narzędzia

Dlatego właśnie istotne jest, aby dobra chronione przez prawo własności intelektualnej były dobrze zabezpieczone na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. W zależności od charakteru tych dóbr, sięgać warto po instrumenty znane prawu własności przemysłowej, prawu autorskiemu, ale też prawu ochrony uczciwej konkurencji. Przedsiębiorca powinien wnosić o ochronę znaków towarowych, nowych wynalazków, utworów, czy też know-how wraz z innymi elementami tajemnicy swojego przedsiębiorstwa.

Przygotowujemy dokumentację w tym zakresie. Tworzymy zarówno umowy, których istotą jest właśnie zabezpieczenie dóbr niematerialnych (umowy o przejściu autorskich praw majątkowych, umowy licencji), które mają na celu pośrednią ich ochronę (umowa o zakazie konkurencji, umowa o zachowaniu poufności), jak uwzględniamy aspekty ich ochrony przygotowując i audytując innego rodzaju kontrakty.

Nasi prawnicy mają bogate doświadczenia w zakresie ochrony własności intelektualnej. Uczestniczyli w obsłudze prawnej między innymi projektantów, architektów, programistów, twórców utworów audiowizualnych.

Prawo własności intelektualnej jest też przedmiotem licznych artykułów specjalistycznych opracowanych przez członków zespołu M&S Doradcy Strategiczni, między innymi:

 1. Praktyka wyceny składników majątku przedsiębiorstwa (wartości niematerialne i prawne), Controlling 35/2014
 2. Ochrona prawna nowej metody badawczej wynalezionej przez pracownika, LAB 5/2014, wrzesień 2014
 3. Autorskie prawa osobiste a autorskie prawa majątkowe. Wprowadzenie do tematyki prawa autorskiego, Programista 11/2014
 4. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych, Programista 12/2014
 5. Prawne aspekty ochrony baz danych i ich udostępniania, Programista 1/2015
 6. Nieszczelna chmura danych, Controlling 36, 2014
 7. Umowa o zakazie konkurencji – prawny firewall, Programista 3/2015
 8. Zakaz konkurencji w IT, It-Professional, marzec 2015

W ramach oferty dotyczącej prawa własności intelektualnej, realizujemy między innymi obsługę prawną w zakresie:

 • zabezpieczenia własności intelektualnej w umowach handlowych;
 • umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, w tym umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, programów komputerowych, utworów audiowizualnych;
 • umów o udzielenie licencji pozwalającej na korzystanie z praw własności intelektualnej;
 • dochodzenia roszczeń z zakresu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym dochodzenie roszczeń za naruszenie praw do utworów, programów komputerowych, utworów audiowizualnych;
 • obrony przez roszczeniami z zakresu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym dochodzenie roszczeń za naruszenie praw do utworów, programów komputerowych, utworów audiowizualnych.

Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KSKamil Stolarski
radca prawny 


t. 730 136 174
kamil.stolarski@smw.legal