Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Procedury Zakupowe

Procedury zakupowe to instrument pozwalający na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku w oparciu o świadome i racjonalne dokonywanie zakupów. Ich wdrożenie przyczynia się do zmniejszenia kosztów dokonywanych zakupów oraz podniesienia ich jakości. Jednocześnie wyznaczenie transparentnych  zasad, na podstawie których przedsiębiorca dokonuje zakupów prowadzi do kształtowania jego pozytywnego wizerunku wśród jego dostawców i kontrahentów.

Wspieramy przedsiębiorców między innymi w prawnych aspektach:

  • tworzenia strategii zakupowych,
  • tworzenia procedur zakupowych,
  • tworzenia kryteriów wyboru wykonawców,
  • wykorzystywania platform zakupowych w internecie,
  • tworzenia umów z dostawcami,
  • sporów z dostawcami,
  • roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji oraz dochodzeniu kar umownych.

Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KMsmallKonrad Majewski
radca prawny

t. 730 136 174
konrad.majewski@smw.legal