Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Przejęcie przedsiębiorstwa

Przejęcie przedsiębiorstwa nie należy do prostych operacji biznesowych. Związane są z nim liczne ryzyka, wśród których nie można zapomnieć o tych, które generowane są przez prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele spraw należy przewidzieć. Obsługujemy prawnie nabywców przedsiębiorstw, niezależnie od formy prawnej przejmowanego biznesu.

Przejęcie przedsiębiorstwa: co robimy?

W ramach usługi „przejęcie przedsiębiorstwa” nasi  prawnicy:

 • przeprowadzają audyt prawny przedsiębiorstwa;
 • przygotowują na zlecenie nabywcy dokumentację umowną transakcji, w tym między innymi:

o   umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;

o   umowy o przejęcie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej;

o   umowy zbycia przedsiębiorstwa

o   umowy przedwstępne;

 • weryfikują dokumentację umowną przygotowaną przez zbywcę przedsiębiorstwa;
 • prowadzą negocjacje w imieniu nabywcy;
 • przeprowadzają diagnostykę prawną przedsiębiorstwa po przejęciu;
 • dokonują przejęcia prawnych aspektów działalności przedsiębiorstwa, w tym zapewniają kontynuację toczących się procesów sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych.

Przejęcie przedsiębiorstwa: dlaczego my?

Nasi prawnicy:

 • skutecznie przeprowadzili przejęcie spółki realizującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o wartości kilku milionów złotych;
 • doprowadzili do przejęcia spółki – beneficjenta dotacji unijnej – i przygotowanie spółki do skrócenia okresu realizacji projektu z 2,5 roku do 5 miesięcy;
 • brali udział w przeprowadzeniu procedury Due Diligence i obsłudze transakcji M&A jednej z największych polskich spółek z branży wyrobów medycznych, zakończony przejęciem spółki przez Klienta;
 • uczestniczyli w przeprowadzeniu audytu prawnego jednego z wiodących przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej;
 • przeprowadzili diagnostykę prawną między innymi przedsiębiorstw z branży budowlanej, przemysłowej i farmaceutycznej.

Nasi prawnicy są autorami tekstów dotyczących tematyki transakcji M&A, w tym przejęcia przedsiębiorstwa, przygotowanych dla czasopism branżowych i specjalistycznych, w tym:


Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

 

KSKamil Stolarski
radca prawny  

t. 730 136 174
e-mail: kamil.stolarski@msdoradcy.pl