Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Szkolenie z nowelizacji prawa zamówień publicznych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

szkolenia z nowelizacji prawa zamówień publicznych

W dniach 12-13 lipca 2016 r. reprezentujący SMW Legal radca prawny Konrad Majewski oraz radca prawny Kamil Stolarski przeprowadzili szkolenie z nowelizacji prawa zamówień publicznych. Było to wewnątrzzakładowe dedykowanie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dwudniowe szkolenie pt. „Duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – nowe reguły gry”.

W trakcie szkolenia – obejmującego 12 godzin szkoleniowych – omówiliśmy kompleksowo założenia ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta weszła w życie 28 lipca br. i wprowadza znaczne zmiany do procedury udzielania zamówień publicznych, właściwie na każdym etapie i w każdym aspekcie jej przeprowadzania. Została ona przyjęta w związku z koniecznością implementacji nowych dyrektyw unijnych, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.

Celem szkolenia oprócz przekazania wiedzy dotyczącej nowych przepisów była odpowiedź na pytania, wyjaśnienia wątpliwości oraz bieżąca wymiana poglądów i doświadczeń ze strony prowadzących i uczestników szkolenia. Szkolenie prowadzone było w sposób interaktywny, w oparciu o przekazane uczestnikom szkolenia materiały.

Przeprowadzone szkolenie z nowelizacji prawa zamówień publicznych zostało wysoko ocenione przez jednego z najważniejszych zamawiających w wojewódzkie małopolskim, co znalazło wyraz w udzielonych referencjach.

Zapraszamy do zapoznanie się z ofertą kancelarii dotyczącą doradztwa w zakresie zamówień publicznych i szkoleń z prawa zamówień publicznych.