Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Wsparcie podwykonawców

Obejmuje kompleksowe wsparcie podwykonawców we wszystkich sytuacjach związanych z zamówieniami publicznymi. W ramach wsparcia doradzamy na etapie zawierania, realizacji i rozliczenia umowy podwykonawczej. Radzimy na co uwagę powinien zwrócić podwykonawca, aby zostać skutecznie zgłoszonym zamawiającemu i zapewnić sobie możliwość żądania zapłaty bezpośrednio od zamawiającego. Reprezentujemy w kontaktach i sporach z wykonawcami oraz zamawiającymi. Tworzymy projekty umów podwykonawczych, reprezentujemy podwykonawców w negocjacjach warunków realizacji zamówienia. Dokonujemy oceny oferty złożonej podwykonawcy przez wykonawcę, w szczególności proponowanej treści umowy – wskazując potencjalne ryzyka i podejmując próbę jej modyfikacji na korzyść podwykonawcy.

Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KMsmallKonrad Majewski
radca prawny 


t. 730 136 174
konrad.majewski@smw.legal