Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Wsparcie przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami powszechnymi

Obejmuje kompleksowe wsparcie zamawiającego w trakcie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami powszechnymi. W ramach wsparcia prowadzimy kompleksowy audyt działań zamawiającego w kontekście podniesionych przez wykonawcę zarzutów. Przygotowujemy odpowiedzi na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), skargi i odpowiedzi na skargi wnoszone do sądów powszechnych na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), uwzględnienia odwołań. Zapewniamy reprezentację w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz przed sądami powszechnymi.