Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Wsparcie w trakcie kontroli

Obejmuje kompleksowe wsparcie w trakcie kontroli prawidłowości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach wsparcia doradzamy w zakresie kontroli prowadzonych przez właściwe organy, w tym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) lub instytucje odpowiedzialne za prawidłowość wydatkowania środków unijnych. Doradzamy przy sporządzaniu zastrzeżeń do wyniku kontroli. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej doradzamy również na etapie postępowania przed sądami administracyjnymi.