Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Wsparcie w trakcie postępowania

Obejmuje kompleksowe wsparcie wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach wsparcia prowadzimy analizę dokumentacji wytworzonej przez zamawiającego pod kątem interesów wykonawcy. Doradzamy w zakresie konstruowania pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pomagamy  przy konstruowaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert. Radzimy, jak odpowiadać na pytania zadawane przez zamawiającego, w tym w zakresie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.

Świadczymy wsparcie prawne w sytuacjach kryzysowych związanych z wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub odrzucenia jego oferty.


Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KMsmallKonrad Majewski
radca prawny 

t.: 730 136 174 

e-mail: konrad.majewski@msdoradcy.pl