Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Wsparcie w zakresie prowadzenia postępowania

Obejmuje kompleksowe wsparcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach wsparcia doradzamy w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaczynając od jego wszczęcia, aż po jego udzielenie. Pomagamy przy tworzeniu odpowiedzi na pytania wykonawców do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wspieramy w zakresie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego oraz ofert. Doradzamy w ocenie  ziszczenia się przesłanek wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, rażąco niskiej ceny.