Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Wsparcie w zakresie przygotowania postępowania

Obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach wsparcia doradzamy w zakresie przygotowania koncepcji oraz podstawowych założeń postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prowadzimy audyt dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (m. in. ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektu umowy) przygotowanej przez zamawiającego lub na jego prośbę przygotowujemy stosowną dokumentację. Doradzamy przy tworzeniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, kryteriów oceny ofert (ze szczególnym uwzględnieniem pozacenowych kryteriów oceny ofert) oraz opisu przedmiotu zamówienia (pod kątem zgodności z prawem). Przygotowujemy wzór umowy o realizację zamówienia publicznego, audytujemy i korygujemy dotychczasowe wzory zamawiającego.