Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Wsparcie w zakresie trybów niekonkurencyjnych

Obejmuje wsparcie w zakresie przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych trybów niekonkurencyjnych (negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej). W ramach wsparcia doradzamy w zakresie oceny przesłanek upoważniających do stosowanie trybów niekonkurencyjnych. Doradzamy również na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym. Ponadto świadczymy wsparcie przy dialogu technicznym.