Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Wsparcie w zmianie umowy

Obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie analizy przesłanek zmiany umowy. W ramach wsparcia doradzamy w zakresie możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowo analizujemy stan faktyczny i prawny pod kątek przesłanek, których ziszczenie się upoważnia do zmiany umowy oraz poglądów judykatury (w tym Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), stanowisk instytucji kontrolnych (w tym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) oraz poglądów doktryny.