Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Obsługa prawna zamówień publicznych

Świadczymy jako kancelaria doradztwo w zakresie zamówień publicznych. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie zamówień publicznych – zbiorze norm szczegółowo regulującym sposób nabywania różnego rodzaju dóbr przez podmioty publiczne. Do ich stosowania zobowiązana jest większość podmiotów z sektora administracji publicznej. Każdego roku w ten sposób zamawiający nabywają tysiąc różnego rodzaju dostaw, zlecają tysiące usług lub robót budowlanych. Szacuje się, że wartość tego rynku opiewa na kwotę około 150 mld zł rocznie.

Dlatego też obsługa prawna zamówień publicznych ma niebagatelne znaczenie w warunkach polskiego biznesu. Wadliwe bowiem stosowanie przepisów prawa regulującego zamówienia publiczne może prowadzić do poważnych konsekwencji. Zamawiający może nie zrealizować swoich założeń, a Wykonawca zaś może zostać pozbawiony możliwości sprzedania swojego produktu.

Z drugiej jednak strony umiejętne stosowanie przepisów prawa – w tym dobra obsługa prawna zamówień publicznych – może stanowić istotną przewagę konkurencyjną w biznesie i zapewniać szereg korzyści zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym. Jako kancelaria jesteśmy przekonani o tym, że obowiązujące przepisy umożliwiają nabywanie dobrych, często innowacyjnych innowacyjnych, produktów.

Nasi prawnicy mają bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie zamówień publicznych, zdobyte w trakcie pracy na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych, dużych zamawiających i wykonawców, w tym generalnych wykonawców największych inwestycji budowlanych w Polsce.

Prawo zamówień publicznych: artykuły

Doradztwo w zakresie zamówień publicznych jest kluczową specjalizacją kancelarii. Dlatego też nasi prawnicy są autorami licznych artykułów w tej dziedzinie, przygotowanych dla czasopism branżowych. Poniżej lista tylko niektórych z nich.

 1. Odpowiedzialność solidarna za zapłatę wobec podwykonawcy, Dachy. Materiały, Konstrukcje, Technologie 2/2014, luty 2014
 2. Kaucja na zabezpieczenie, Przetargi Publiczne, czerwiec 2014
 3. Prawa i obowiązki zamawiających roboty budowlane w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych, Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 3/2014, wrzesień 2014
 4. Prawa i obowiązki wykonawców robót budowlanych w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych, Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 3/2014, wrzesień 2014
 5. Arbitraż w umowie FIDIC – przypadek z praktyki budowlanej, Nowoczesne Hale 6/2014
 6. Konsekwencje upadłości wykonawcy, Zamawiający 9, 2015
 7. Wybór właściwych kryteriów oceny ofert w świetle zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, Działalność Lecznicza w Praktyce 26, 2014
 8. Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt medyczny – uwagi praktyczne, Działalność Lecznicza w Praktyce 27, 2015
 9. Świat zamówień publicznych się zmienia, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 12/2014
 10. Fala upadłości za nami. Fala upadłości przed nami?, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 1/2015
 11. Zamawianie innowacji w miejsce dokonywania zamówień – BIM a nowe trendy w zamówieniach publicznych – polskie doświadczenia, Wiadomości Projektanta Budownictwa, 2/2015
 12. Zmowy przetargowe: Patologie polskiego rynku zamówień publicznych, Konstrukcje Stalowe: Czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, kwiecień 2015
 13. BIM w zamówieniach publicznych, Builder, czerwiec 2019.

Kancelaria doradza zarówno zamawiającym publicznych jak i wykonawców. Nasi prawnicy świadczyli usługi zarówno niedużym przedsiębiorcom, jak i dużym podmiotom.`Wśród naszych kluczowych klientów możemy wymienić m.in. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPO w Warszawie i Politechnikę Śląską.

W ramach oferty dotyczącej prawa zamówień publicznych, realizujemy między innymi obsługę prawną w zakresie:

 OFERTA DLA ZAMAWIAJĄCYCH

wsparcie w zakresie przygotowania postępowaniawsparcie w zakresie prowadzenia postępowaniaBIM w zamówieniach publicznych
wsparcie w zakresie trybów niekonkurencyjnychwsparcie przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami powszechnymiobsługa prawna realizacji umowy
wsparcie w zmianie umowywsparcie w trakcie kontroli

OFERTA DLA WYKONAWCY

audyt potencjału wykonawcyaudyt dokumentacji przetargowejaudyt ofert konkurentów
wsparcie w trakcie postępowaniaobsługa prawna realizacji zamówieniaprzygotowanie ogólnych warunków umów z podwykonawcami
odwołanie do KIOskarga do sądu powszechnegoobsługa prawna tworzenia konsorcjów
wsparcie podwykonawcówJednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

 

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą szkoleń z prawa zamówień publicznych: [OFERTA SZKOLEŃ Z PZP]


Zapraszamy do kontaktu z naszym prawnikiem:

KMsmallKonrad Majewski
radca prawny 


t. 730 136 174
konrad.majewski@smw.legal