Kancelaria prawna SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

730 136 174 kontakt@smw.legal

Zespół

Kamil Stolarski
radca prawny, partner zarządzający
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie umów handlowych, w szczególności umów o roboty budowlane. Doradca w zakresie prawnych aspektów technologii BIM. Członek zarządu Stowarzyszenia buildingSMART Polska. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Warszawskiej i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
Konrad Majewski
radca prawny, partner zarządzający
Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, warunków kontraktowych FIDIC, prawa i postępowania cywilnego. Doradca w zakresie prawnych aspektów technologii BIM. Były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Warszawskiej i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
Kamil Nowak
radca prawny, partner
Specjalista w zakresie struktur korporacyjnych, prawa spółek handlowych i podatków.
Aleksandra Kulig
Dyrektor Operacyjny
W SMW Legal odpowiedzialna za bieżące funkcjonowanie kancelarii oraz za relacje z kluczowymi klientami. Od blisko dwóch lat koordynuje wyzwania wynikające z dynamicznego rozwoju SMW Legal, w tym m.in. relokację biura siedziby firmy oraz tworzenie nowej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Paweł Dębowski
radca prawny, of counsel
Prawnik specjalizujący się w prawie karnym i procedurze karnej. Wspiera kancelarię w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa karnego gospodarczego.
Bartosz Rejdych
radca prawny, of counsel
Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, prawie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Doświadczenie zdobywał jako orzecznik w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Adrianna Lechowicz
asystentka
Jakub Niemiec
aplikant radcowski
Aplikant radcowski III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W SMW Legal zajmuje się praktyką zamówień publicznych. Świadczy doradztwo prawne w tej dziedzinie oraz bierze udział w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi także obsługę prawną podmiotów z branży budowlanej, prowadząc spory sądowej m.in. w sprawach o zapłatę.
Bogumiła Murzyn
aplikant radcowski
Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W kancelarii zajmuje się prawem nieruchomości, w szczególności opracowywaniem raportów i analiz prawnych. Prowadzi także postępowania sądowe w sprawach o szczególnie zawiłym stanie faktycznym i prawnych.
Adrianna Suszyło
aplikant radcowski
Absolwentka prawa oraz administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktykę prawniczą rozpoczęła w 2016 r., tj. po ukończeniu II roku studiów prawniczych. W trakcie swojej działalności zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie doradztwa oraz obsługi prawnej przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Z czasem wyspecjalizowała się w prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej.
Michał Kamiński
aplikant radcowski, Legal Consultant for International Clients
Absolwent studiów prawniczych oraz filozoficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aplikant radcowski od 2017 r. Praktykę rozpoczął w maju 2016 r. Z czasem zaczął specjalizować się w prawie cywilnym, w tym przede wszystkim prawem kontraktowym oraz prawem spółek handlowych. Dziś jako prawnik w SMW Legal zajmuje się bieżącą obsługą prawną Klientów kancelarii, w tym w szczególności Klientów zagranicznych.
Paweł Grajdura
aplikant radcowski
Aplikant radcowski od 2019 r. Praktykę prawniczą rozpoczął w trakcie studiów, pracując w kancelariach adwokackich i radcowskich. Dziś jako prawnik wspomaga proces obsługi prawnej Klientów SMW Legal.
Kinga Gąska
aplikant radcowski
Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Tomasz Kucharczyk
aplikant radcowski
Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Elżbieta Łoza
prawnik
Prawnik w SMW Legal.
Karolina Rogatko
prawnik
W SMW Legal zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem budowlanym oraz postępowaniem administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Uczestniczy także w pracach legalROOM przy Stowarzyszeniu buildingSMART Polska.
Anna Tondyra
prawnik
Prawnik w SMW Legal