t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Adam Stecki

prawnik

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seminarzysta w Katedrze Prawa Karnego.

W kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz zamówieniami publicznymi.

Studiuje również psychologię w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 2 lata udzielał się w charakterze opiekuna w świetlicy środowiskowej przy stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Posługuje się biegle językiem angielskim.