t. 730 136 174 kontakt@smw.legal

Adrianna Suszyło-Żmuda

aplikant radcowski

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka prawa oraz administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praktykę prawniczą rozpoczęła w 2016 r., tuż po ukończeniu II roku studiów prawniczych. W trakcie swojej działalności zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie doradztwa oraz obsługi prawnej przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Z czasem wyspecjalizowała się w prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej.

W SMW Legal zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą prawną klientów kancelarii z zakresu prawa pracy, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego (w tym z uwzględnieniem porozumień pracowniczych i zwolnień grupowych).

Oprócz praktyki z zakresu prawa pracy wśród jej zainteresowań zawodowych znajduje się m.in. prawo własności intelektualnej, a w szczególności prawo autorskie. Swoje zainteresowania koncentruje na jego praktycznym zastosowaniu oraz jego wykorzystaniu w celu ochrony interesów twórcy. Studia na kierunku administracja zwieńczyła obroną pracy magisterskiej pt. „Charakterystyka oraz ochrona autorskich dóbr osobistych na przykładzie utworu audiowizualnego”, zaś studia prawnicze pracą magisterską pt. „Ochrona mody na gruncie prawa własności intelektualnej”.

Biegle posługuje się językiem angielskim, w którym świadczy usługi prawne: posiada doświadczenie w sporządzaniu tekstów prawnych oraz opracowywaniu tłumaczeń.