t. 730 136 174 kontakt@smw.legal
Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktykę prawniczą rozpoczęła po ukończeniu II roku studiów, współpracując z kilkoma krakowskimi kancelariami prawnymi. W SMW Legal zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa i postępowania cywilnego.
W trakcie studiów aktywnie angażowała się w działalność wolontariacką między innymi uczestnicząc w projektach Fundacji Court Watch czy Akcja Dyplomacja. Odbyła praktyki w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.

Obecnie seminarzystka w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje pracę magisterską na temat „Rozwód w prawie prywatnym międzynarodowym” pod opieką dr hab. prof. UJ Piotra Mostowika.

Biegle posługuje się językiem angielskim i włoskim.