t. 730 136 174 kontakt@smw.legal
Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W trakcie studiów pracował w kilku krakowskich kancelariach. Zajmował się prawem administracyjnym oraz prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji. Następnie zatrudniony w dziale prawnym ubezpieczyciela, gdzie reprezentował go w sporach sądowych z zakresu ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Ponadto pracował w biurze banku zagranicznego, obsługując proces zawierania umów regulujących obrót na rynkach regulowanych na całym świecie.

W SMW Legal zajmuje się praktyką zamówień publicznych. Doradza zamawiającym i wykonawcom, w tym reprezentuje ich w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych. Obsługuje także podmioty z branży budowlanej, uczestnicząc w sporach sądowych w sprawach gospodarczych.

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów odbył warsztaty arbitrażu międzynarodowego i mediacji prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński oraz Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu oraz kurs z zakresu prawa zamówień publicznych. Był także wolontariuszem w poradni prawnej Fundacji Academia Iuris, gdzie świadczył darmową pomoc prawną osobom potrzebującym.

Członek Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”, z którym przez wiele lat reprezentował uczelnię na scenach całej Europy.